Inentingsgegevens.

Regels voor het opnemen van Paarden in het ZRV-inentingsbestand.

Alle paarden welke deelnemen aan wedstrijden van de Z.R.V. moeten verplicht geënt zijn tegen influenza. Deze enting moet binnen het jaar herhaald worden. Om het voor iedereen gemakkelijk te maken kunnen de paarden geregistreerd worden in het ZRV-inentingsbestand.

Deelnemers aan ZRV-wedstrijden, moeten dan alleen de code van het paard doorgeven en hoeven zodoende geen pasjes meer te tonen aan de baancommissaris.

Wat is er nodig om een nieuw paard op te laten nemen in het Z.R.V. inentingsbestand:

  • De gegevens van het paard (naam) en eigenaar (1e pagina van het
    paspoort)
  • Een kleurenfoto van het paard.
  • De data van de toegediende vaccinaties, inclusief de verplichte vaccinatie tegen influenza.

Van paarden welke al in het bestand staan hoeft alleen een kopie van de laatste 2 herhalingsentingen opgestuurd te worden.

Vervolg entingen moeten altijd binnen 1 jaar na de laatste inenting zijn uitgevoerd. Indien dit niet binnen 1 jaar gebeurt is, dan dient opnieuw de basisenting plaats te vinden. De basisenting wil zeggen 2 vaccinaties die tussen de 21 en 92 dagen gegeven moet worden.

Vanaf 1 april 2022 gelden aangepaste eisen voor paarden die geboren zijn vanaf 2022, zij zullen straks 3 basisvaccinaties nodig hebben.

Deelnemers aan ZRV-wedstrijden waarbij op de deelnemerslijst geen paardcode achter hun naam staat, moeten op de betreffende wedstrijd hun volledig ingevulde originele paspoort aan de baancommissaris tonen.
Let er ook op dat een paardenpaspoort met één inentingsdatum niet voldoende is, omdat ook de vorige datum gecontroleerd moet worden.  

Trekpaarden met korte staarten.

Een trekpaard met een gecoupeerde staart, dat is geboren na 01-09-2001, en mee wil doen aan wedstrijden van de ZRV moet opgenomen worden in het ZRV-inentingsbestand. Als extra aanvullende informatie moeten we dan echter wel de volgende zaken ontvangen:

Tonen van officieel document waaruit kan worden opgemaakt, dat de ingreep legaal is uitgevoerd en waarin minimaal wordt vermeld: a) geboortedatum van het paard, b) plaats (locatie) en land van de ingreep, c) datum van de ingreep.

Wordt aan bovenstaande niet voldaan, dan wordt het betreffende paard geweigerd voor opname in het inentingsbestand en/of deelname aan alle ZRV activiteiten. Bij overtreding kan niet alleen de eigenaar van het paard maar ook de organisatie/vereniging verantwoordelijk worden gesteld.

Eigenaren van trekpaarden met korte staarten willen we er op wijzen dat men verplicht is bij alle ZRV-wedstrijden te allen tijde het paardenpaspoort en de couperingsverklaring bij zich te hebben.
Ook wijzen we de eigenaren van deze paarden erop dat paarden welke in het buitenland gecoupeerd zijn, moeten beschikken over een gezondheidsverklaring voor transport over de landsgrenzen. Deze gezondheidsverklaring is niet nodig voor opname in het ZRV-inentingsbestand.

De gegevens voor het ZRV-inentingsbestand moeten naar:

Julia Crucq

Dit kan uitsluidend via: 
inentingsbestandzrv@hotmail.com

 

 

 

 

Zeeuws Kampioenschap ringlopen
8 juli, Stal de Pagter
Hoogelande

1e folkloristische dag
11 juli
Abdij Middelburg

 ======================